Veelgestelde vragen over de nieuwe woonwijk Waelpolder
Hieronder treft u de vragen en antwoorden die tijdens de informatieavond van 28 oktober 2021 zijn gesteld en beantwoord. Deze lijst van vraag en antwoord wordt vanaf nu na iedere informatieavond bijgewerkt.
Woningen 281021
Komen er ook kavels beschikbaar?
Nee, vooralsnog worden alle percelen projectmatig (via ontwikkelaars) uitgegeven.
Wat is het woonoppervlak (m2) van de rijwoningen? Verschilt dit per ontwikkelaar?
Dit verschilt per ontwikkelaar en het woningtype. Op de toekomstige projectenpagina treft u ter zijner tijd de websites van de verschillende ontwikkelaars waar zij hun woningprogramma op publiceren. In fase 1 worden door de navolgende ontwikkelaars woningen en een school gebouwd: Veld 14 - De Langen en van der Berg Veld 15, 16 en 17 - Heijmans Veld 3 - Kassenova Veld 11 - Dijckerhoek of bij de architect Veld 9 en 10 - AM Veld 7 Waalcampus
Wat gaan de rijwoningen kosten en hoeveel staan er ingetekend in het plan?
In fase 1 zijn in totaal 70 rijwoningen voorzien, waarvan 18 als betaalbaar aangemerkt zijn. Betaalbare woningen zijn niet duurder dan de NHG-grens, dit is maximaal € 325.000 prijspeil 2021.
Heijmans gaat ook betaalbare woningen in het gebied ontwikkelen. Hoeveel betaalbare woningen staan er ingetekend en wat zijn de indicatieve prijzen?
De V.O.N.-prijs van de betaalbare woningen zullen niet de NHG grens (dit is maximaal € 325.000 prijspeil 2021) overschrijden. Er zijn 18 betaalbare rijwoningen voorzien in dit deelgebied.
Staan er ook levensloopbestendige woningen ingetekend in het plan, waarbij de slaapkamer beneden is?
De ontwikkelaars die aan de slag gaan (en zijn) in Waelpolder bepalen het defintieve programma en woningtypologiën. Houdt daarom de toekomstige projectenpagina goed in de gaten wanneer de ontwikkelaars starten met de verkoop. Dit is het moment dat dergelijke opties bespreekbaar zijn. Voor fase 1, zie ook het antwoord onder 1.2.
Wanneer start de inschrijvingsperiode voor de koopwoningen?
De verwachting is dat de woningen in fase 1 tussen Q2 en Q3 2022 in verkoop gaan. Dit is onder andere afhankelijk van wanneer er een vastgesteld bestemmingsplan is. Houdt hiervoor de toekomstige projectenpagina en nieuwsbrief in de gaten.
Wanneer zijn de eerste verkoopplattegronden voor de woningen van fase 1 gereed?
De verwachting is dat de woningen in fase 1 tussen Q2 en Q3 2022 in verkoop gaan. Dit is onder andere afhankelijk van wanneer er een vastgesteld bestemmingsplan is. Houdt hiervoor de toekomstige projectenpagina en nieuwsbrief in de gaten.
Is de inschrijvingsprocedure voor de woningen al bekend, gaat dit volgens loting of het gemeenteregister voor nieuwbouw?
In tegenstellig tot eerder gecommuniceerd zal 100% van de woningen toegewezen worden via het woningtoewijzingsysteem van de gemeente Westland. U kunt zich inschrijven via https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html
Wat gaan de appartementen kosten en hoeveel staan er ingetekend in het plan?
In fase 1 zijn er in totaal 150 appartementen voorzien, waarvan 112 in het betaalbare segment. De appartementen worden gebouwd in de deelgebieden 3, 11 en 14. Houdt de toekomstige projectenpagina in de gaten voor exacte verkoopprijzen.
Wanneer gaan de woningen van fase 1 in verkoop?
De verwachting is dat de woningen in fase 1 tussen Q2 en Q3 2022 in verkoop gaan. Dit is onder andere afhankelijk van wanneer er een vastgesteld bestemmingsplan is. Houdt hiervoor de toekomstige projectenpagina en nieuwsbrief in de gaten.
De ingetekende rijwoningen in fase 1, zijn dit huur- en/of koopwoningen?
In fase 1 worden allemaal koopwoningen gerealiseerd. In fase 2 zullen sociale huurwoningen aangeboden worden.
Er wordt aangegeven dat er betaalbare woningen worden ontwikkeld. Zou daar een prijscategorie aan gekoppeld kunnen worden?
Betaalbare woningen zijn niet duurder dan de NHG-grens, dit is maximaal € 325.000 prijspeil 2021.
Welke woningtypes vallen er onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Alle woningen die als 'betaalbaar' zijn aangemerkt. Dit kunnen grondgebonden rijwoningen zijn, maar ook appartementen.
Wat is de indicatieve prijs van de grondgebonden woningen?
Betaalbare woningen zijn niet duurder dan de NHG-grens, dit is maximaal € 325.000 prijspeil 2021. Van het overige programma is het op dit moment niet mogelijk een prijscatagorie af te geven. Houdt hiervoor de toekomstige projectenpagina in de gaten voor start verkoop momenten van de ontwikkelaars.
Wanneer komt de verkoopinformatie voor de appartementen beschikbaar? (oppervlakte, aantal kamers, balkon etc.)
De verwachting is dat de woningen in fase 1 tussen Q2 en Q3 2022 in verkoop gaan. Dit is onder andere afhankelijk van wanneer er een vastgesteld bestemmingsplan is. Houdt hiervoor de toekomstige projectenpagina en nieuwsbrief in de gaten.
Op veld 9 worden 2-onder-1-kapwoningen gerealiseerd, hoever komen deze vanaf de sloot te staan?
Circa 16 meter.
Wat is het woonoppervlak (m2) van de 2-onder-1-kapwoningen?
Houdt hiervoor de projectpagina van AM in de gaten.
Zijn er woningen die aan het doorgaande water gesitueerd worden?
In fase 1 bevinden zich woningen aan het water in ontwikkelveld 3 en 9. In de toekomst zal ook ontwikkelveld 8 woningen aan doorgaand water krijgen.
Welke woningtypes vallen er onder de betaalbare woningen? Zijn dit ook rijtjeswoningen of enkel appartementen?
Alle woningen die als 'betaalbaar' zijn aangemerkt. Dit zijn in fase 1 grondgebonden rijwoningen en appartementen.
Worden er inkomenseisen gesteld bij het aankopen van een betaalbare woningen?
"Er wordt op dit moment gewerkt aan een doelgroepenverordening, hier wordt invulling gegeven aan de ambitie in de woonvisie om goedkope en middeldure koop te realiseren en toe te wijzen aan de beoogde doelgroep. Met de doelgroepenverordening wordt het mogelijk om ook op inkomen toe te wijzen. En ontstaat er de mogelijkheid om goedkope/betaalbare woningen ook ten gunste te laten komen van huishoudens met een beperkt inkomen. Tot die tijd zal op basis van onderstaande gegevens toewijzing plaatsvinden: * WOONPLICHT. Koper is verplicht het verkochte zelf te betrekken nadat de woning is gereed gekomen. Het gebruik dient gedurende een aansluitende termijn van tien jaar voort gezet te worden. Zolang hieraan niet is voldaan, is het niet toegestaan om het verkochte zonder schriftelijke toestemming van de gemeente geheel of gedeeltelijk te verhuren of te verkopen. * ANTI-SPECULATIEBEDING Indien de woning binnen 10 jaar verkocht wordt, dient Koper een boete te bepalen. Deze boete wordt bepaald op basis van het aantal jaren waarvan de woning door Koper bewoond is geweest en een percentage van de overwaarde waarvoor de woning verkocht wordt. Naast bovenstaande restricties is er ook een maximum aan het inkomen gesteld. Voor het middeninkomen wordt maximaal € 58.582,- gerekend (eenpersoons) en maximaal € 68.582,- (meerpersoons). Na de toewijzing ontvangen de optanten een uitnodiging voor een gesprek bij de makelaar. Om aan te tonen dat u in de juiste categorie valt hebben we op dat moment het volgende van u nodig: - IB60-verklaring (downloaden op website van de Belastingdienst) - Werkgeversverklaring (de afdeling personeelszaken van je werkgever) - Recente salarisstrook of jaaropgave (2020) - Uittreksel basisregistratie (GBA) en indien je inwonend bent, ook van je ouders" Voor starterswoningen en betaalbare woningen kan eventueel een starterslening bij Gemeente Westland worden aangevraagd: https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/starterslening.html
Op welke wijze kunnen geintreseerde zichzelf inschrijven voor de diverse deelprojecten en/of de woningen?
Op de toekomstige projectenpagina en in de nieuwsbrief worden projectwebsites van ontwikkelaars gedeeld. U kunt zich daar inschrijven als geïnteresseerde.
Op welke plek worden de sociale (huur) woningen ingepast in het gebied?
Deze woningen komen in deelgebied 5 van Waelpolder (ontwikkelfase 2).
Zijn de starterswoningen enkel beschikbaar voor starters of maakt iedere geintreseerde evenveel kans? Wordt er bijvoorbeeld een toetsing gedaan?
"Er wordt op dit moment gewerkt aan een doelgroepenverordening, hier wordt invulling gegeven aan de ambitie in de woonvisie om goedkope en middeldure koop te realiseren en toe te wijzen aan de beoogde doelgroep. Met de doelgroepenverordening wordt het mogelijk om ook op inkomen toe te wijzen. En ontstaat er de mogelijkheid om goedkope/betaalbare woningen ook ten gunste te laten komen van huishoudens met een beperkt inkomen. Tot die tijd zal op basis van onderstaande gegevens toewijzing plaatsvinden: * WOONPLICHT. Koper is verplicht het verkochte zelf te betrekken nadat de woning is gereed gekomen. Het gebruik dient gedurende een aansluitende termijn van tien jaar voort gezet te worden. Zolang hieraan niet is voldaan, is het niet toegestaan om het verkochte zonder schriftelijke toestemming van de gemeente geheel of gedeeltelijk te verhuren of te verkopen. * ANTI-SPECULATIEBEDING Indien de woning binnen 10 jaar verkocht wordt, dient Koper een boete te bepalen. Deze boete wordt bepaald op basis van het aantal jaren waarvan de woning door Koper bewoond is geweest en een percentage van de overwaarde waarvoor de woning verkocht wordt. Naast bovenstaande restricties is er ook een maximum aan het inkomen gesteld. Voor het middeninkomen wordt maximaal € 58.582,- gerekend (eenpersoons) en maximaal € 68.582,- (meerpersoons). Na de toewijzing ontvangen de optanten een uitnodiging voor een gesprek bij de makelaar. Om aan te tonen dat u in de juiste categorie valt hebben we op dat moment het volgende van u nodig: - IB60-verklaring (downloaden op website van de Belastingdienst) - Werkgeversverklaring (de afdeling personeelszaken van je werkgever) - Recente salarisstrook of jaaropgave (2020) - Uittreksel basisregistratie (GBA) en indien je inwonend bent, ook van je ouders" Voor starterswoningen en betaalbare woningen kan eventueel een starterslening bij Gemeente Westland worden aangevraagd: https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/starterslening.html
Klopt het dat de woontoren een ronde vorm krijgt en welke diameter heeft de toren?
De vorm van het gebouw staat nog niet vast. In het eerste bezonningsonderzoek is uitgegaan van een ronde vorm. Het latere bezonnings en windhinderonderzoek gaan uit van de maximale mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Een ontwikkelaar zal het definitieve ontwerp gaan bepalen (onderdeel van ontwikkelfase 2).
Hoeveel sociale woningen worden er gerealiseerd in het plangebied? Zijn hiervan de huurprijzen al bekend?
Er worden 144 sociale woningen (huur en koop) gerealiseerd in Waelpolder. De huurprijzen zijn nog niet bekend.
Is het voor mensen die (momenteel) woonachtig zijn buiten de gemeente ook mogelijk een woning in Waelpolder aan te kopen?
Ja dat is mogelijk. Hiervoor dient u zich in te schrijven bij het woningtoewijzingssysteem van de gemeente westland. https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html
Wordt er een bepaald percentage van de woningen (rij- en 2-onder-1-kapwoningen) verkocht volgens het inschrijfsysteem van de gemeente?
In tegenstellig tot eerder gecommuniceerd zal 100% van de woningen toegewezen worden via het woningtoewijzingsysteem van de gemeente Westland. U kunt zich inschrijven via https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html
Ontsluiting 281021
Hoe wordt de ontwikkeling Waelpolder ontsloten voor gemotoriseerde voertuigen?
Er komt een doorgaande verbinding van noord naar zuid, die aansluit op de wijken Rijnvaart en Dijckerwaal. Vanuit de deelgebieden wordt hier op aangesloten.
Wordt de Nieuwe Vaart eenrichtingsverkeer? Of enkel toegangkelijk voor fietsers en/of wandelaars?
De Nieuwe Vaart wordt voor auto's éénrichtingsverkeer. Zie hiervoor ook de tekening onder punt 5 van de 'Nota van beantwoording voorontwerp bestemmingsplan Waelpolder', welke is bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan. https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1783.ONWWAELPOLDERpbp-ON01/b_NL.IMRO.1783.ONWWAELPOLDERpbp-ON01_tb44.pdf
Komt er naast de bestaande ontsluiting boomgaardspad nog een nieuwe ontsluiting naar Naaldwijk?
De nieuwe woningen zullen in slechts een enkel geval ontsloten worden op de Poelkade, indien deze woningen hier direct aan grenzen. Vanuit Waelpolder komt er geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer richting de Poelkade of via het Boomgaardspad. Er zullen alleen langszaamverkeersverbindingen zijn. Het verkeer naar Naaldwijk zal grotendeels worden ontsloten via Dijckerwaal naar de rotonde aan de Naaldwijkseweg.
Op welke wijze wordt sluipverkeer tegen gegaan?
De nieuwe woningen zullen in slechts een enkel geval ontsloten worden op de Poelkade, indien deze woningen hier direct aan grenzen. Vanuit Waelpolder komt er geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer richting de Poelkade of via het Boomgaardspad. Er zullen alleen langszaamverkeersverbindingen zijn. Hiermee wordt sluipverkeer tegen gegaan.
Zijn er vanuit het gebied ontsluitingsmogelijkheden middels het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld de bus?
Met de huidige afspraken binnen de gemeente voor openbaar vervoer is het niet mogelijk een busverbinding door het gebied te realiseren. De dichtstbijzijnde haltes in 's-Gravenzande bevinden zich aan de Koningin Julianaweg en bij Dijckerwaal, op de Galdeweg bij de rotonde Heenweg tegenover huisnummer 251 en vanuit 's-Gravenzande naar Naaldwijk ter hoogte van huisnummer 249b (firma G. van Staalduinen & Zn.)
Het plangebied is verkeersluw. Op welke wijze kunnen bewoners zichzelf verplaatsen richting het dorp?
Er komt een doorgaande verbinding (voor auto, fiets en voetverkeer) van noord naar zuid, die aansluit op de wijken Rijnvaart en Dijckerwaal. Daarnaast komt er een langzaamverkeersverbining over de Nieuwe Vaart, in het verlengde van de Edisonstraat. Ook komen er langszaamverkeerdsverbindingen naar de Poelkade en via Boomgaardspad.
Wordt de huidige nauwe ontsluiting aan de Dijckerwaalkant in de toekomst aangepast?
Deze wordt niet aangepast.
Is het voor kinderen mogelijk om zichzelf veilig naar de campus te verplaatsen? Zijn er voldoende wandel- en/of fietspaden?
De hoofdontsluiting wordt ingericht als 30 km/h weg. Daarnaast komt er, langs de ecologische zone, een langzaamverkeersverbinding richting de school (Waalcampus).
Parkeren 281021
Zijn de aantal parkeerplaatsen in de ontwikkeling gebaseerd op het wettelijke aantal of is dit ruimer genomen?
Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald conform de door de gemeente vastgestelde parkeernorm: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR488671. In het bestemmingsplan is in artikel 23.4 geregeld dat bij de omgevingsvergunningaanvraag moet blijken dat aan deze parkeernorm wordt voldaan.
Spelen 281021
Komt er voor de jeugd ook een speelplek beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een voetbalveld of speeltuin?
In Waelpolder komen verschillende speelplaatsen, geschikt voor verschillende leeftijdscategoriën. Dit is ingedeeld conform het beleid van de gemeente Westland. De speelplekken voor kinderen van 0-6 jaar komen in de woonwijken te liggen. Binnen de bestemming Groen komen 2 speelplekken. Deze zijn met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Voor oudere kinderen (leeftijd 12+) worden voorzieningen gerealiseerd in het Waelbos.
Op welke locaties wordt spelen geintegreerd in het plangebied? Zijn deze ook geschikt voor oudere kinderen (10+)?
In Waelpolder komen verschillende speelplaatsen, geschikt voor verschillende leeftijdscategoriën. Dit is ingedeeld conform het beleid van de gemeente Westland. De speelplekken voor kinderen van 0-6 jaar komen in de woonwijken te liggen. Binnen de bestemming Groen komen 2 speelplekken. Deze zijn met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Voor oudere kinderen (leeftijd 12+) worden voorzieningen gerealiseerd in het Waelbos.
Groen 281021
Wat wordt er aan de groenstrook Vlindertuin richting Waelpolder gedaan?
Is er in de planontwikkeling rekening gehouden met honden, zoals bijvoorbeeld een uitlaat/losloopgebied?
Een bestemmingsplan maakt het niet mogelijk om uitlaat-/losloopgebieden te regelen. Dit is geen ruimtelijke afweging
Blijft de groenstrook, aan de overkant van de sloot ter hoogte van Icarusblauwtje 55-67, behouden?
Aan overzijde van het water langs Dijckerwaal (velden 9 en 8) worden woningen gerealiseerd. Bij deze woningen grenzen de tuinen aan het water.
Is het mogelijk diverse bankjes te plaatsen aan de waterkant, zodat de bewoners 's zomers voorbij varende boten kunnen bewonderen?
Hoofdzakelijk zullen er tuinen aan het water komen. Wel komt er een langzaamverkeersverbinding langs de ecologische zone. Het is nog niet bekend of en in welke mate hier straatmeubilair in de vorm van banken geplaatst gaan worden.
Is het voor de huidige bewoners toegestaan een minibos te creëren van 3 m2?
Wat gebeurd er met het bestaande groen (bomen) op de bouwkavels?
In de inrichting van de ontwikkelvelden wordt 7 m² groen per woning meegenomen. Dit wordt vlak voor of net na de oplevering van de woningen ingericht. Het bestaande groen wordt, waar mogelijk, ingepast en behouden.
Blijven de knotwilgen langs de Nieuw Vaart gehandhaafd?
Er wordt een groene ecologische zone gerealiseerd door het plangebied heen, met een groot waterrijk gedeelte aan de westzijde langs de Nieuwe Vaart. Het aanwezige groen, bestaande uit grote treurwilgen, Italiaanse populieren en schietwilgen, aan deze zijde blijft naar alle waarschijnlijkheid geheel behouden.
Overig 281021
De bouw van Waelcampus staat gepland voor juni 2022. Wordt er in dezelfde periode gestart met de bouw van de eerste woningen?
De afspraken met de ontwikkelaars van fase 1 zijn nagenoeg afgerond. De komende tijd zullen zij gebruiken om hun ontwerpen verder uit te werken en verkoopprocedures op te starten. De verwachting is dat de bouw eind 2022 zal starten.
In 2022 wordt de nationale hypotheek garantie (NHG) verhoogd € 355.000,--. Worden de verkoopprijzen van de woningen gelijk getrokken naar €355.000,-- of blijven deze vallen onder de oude nationale hypotheek garantie, zijne €325.000,--.
De maximale prijs van betaalbare woningen, die niet de NHG grens mogen passeren stijgt in 2022 mee naar € 355.000. Mocht in de toekomst deze grens weer/nogmaals aangepast worden, zal ook de maximale V.O.N.-prijs meestijgen.
Valt de ontwikkeling Waelrijk net als Waelpolder onder ONW?
Ja, de ontwikkeling Waelrijk valt in het deelplan Waelplas. Waelplas is een planontwikkeling van ONW.
Is het mogelijk om gedurende de bouwtijd rekening te houden met mindervaliden?
Zie vraag 1.5
Is de planning en fasering van de nieuwbouwontwikkeling al bekend?
Waelpolder is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase (fase 1) wordt in 2022-2023 tot ontwikkeling gebracht; fase 2 volgt in 2023-2024 en fase 3 in 2024-2025.
Komt er een huisartsenpraktijk in het gebied?
In deelgebied 5 is rekening gehouden met een eventueele huisartsenpraktijk.
Op welk moment is het mogelijk de online informatiebijeenkomst beschikbaar om terug te kijken?
De online informatiebijeenkomst is hier terug te kijken.
Worden de verkoopwebsites via de nieuwsbrief gedeeld?
Op het moment dat er een ontwikkelaar een projectwebsite publiceert cummuniceren wij daarover via onze nieuwsbrief. Binnenkort krijgt de website een extra pagina. Hier worden alle projecten gepubliceerd, inclusief de links naar de projectwebsites.
Zijn de testresultaten van het bezonningsonderzoek online beschikbaar? Hoeveel uren p. week vallen de woningen achter de toren in de schaduw?
De resultaten van het windhinder- en bezonningsonderzoek zijn te vinden in bijlage 45 en 46 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. In de bezonningsstudie is gekeken naar vier momenten in het jaar (februari; april; augustus en oktober).
Komt het bezonnings- en windonderzoek online beschikbaar? Kan het effect van de toren in de wintermaanden online beschikbaar worden gesteld?
De resultaten van het windhinder- en bezonningsonderzoek zijn te vinden in bijlage 45 en 46 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. In de bezonningsstudie is gekeken naar vier momenten in het jaar (februari; april; augustus en oktober).
Wat is de omvang van de ontwikkeling Waelpolder (lengte en breedte)?
Waelpolder is ca. 1 km lang en in het midden ca. 260 meter breed. Het oppervlak is ca. 23 hectare.
Inschrijven

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars die mogelijk in de eerste fase van het plan aan de slag gaan. Op het moment dat de ontwerpen definitief zijn en deze ontwikkelaars werkelijk gaan starten, zullen zij de verkoop opstarten en de inschrijvingen organiseren. Dit zal te zijner tijd ook gepromoot worden via de nieuwsbrief.

TOEWIJZING

100% van alle woningen zullen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden worden. Woningtoewijzing vindt plaats op duur van inschrijving. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden te huur aangeboden.

Inschrijven in het woningsysteem van de gemeente Westland is altijd mogelijk. Let op bij gebruikmaken van het woningtoewijzingssysteem wordt toewijzing op basis van inschrijvingsduur gehanteerd. Start verkoop via de ontwikkelaars zal naar verwachting begin 2022 starten.

Via het woningtoewijzingssysteem van de gemeente worden woningen toegewezen, daarnaast zullen inschrijvingen onder andere via onze website aangekondigd worden. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden  https://www.woonnet-haaglanden.nl/ aangeboden.  Daar dient u dan ook ingeschreven te staan, ook hier wordt op basis van inschrijfduur toegewezen.

PLANNING

De verwachting is dat de eerste ontwikkelaars begin 2022 in verkoop gaan met de woningen.